0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

KOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓWKBFstała
KOMISJA SAMORZĄDOWAKSstała
KOMISJA REWIZYJNAKRstała
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIKSWPstała
 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl