0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sygnaliści


ZARZĄDZENIE Nr 186/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1327 ze zm.) oraz § 13 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wdrażam w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

 

§ 2.1.  Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu.

2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Dokumenty oraz załączniki udostępniono pod adresem: https://daleszyce.pl/index.php/dla-mieszkancow/do-pobrania/category/123-sygnalisci

 Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 4 styczeń 2022 godz. 11:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 4 styczeń 2022 godz. 11:38
Liczba odsłon:
  1633 od 4 styczeń 2022 godz. 11:35  (średnio 2.76 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl