0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet » Uchwały IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach


 


Uchwała Nr 33/2017 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia JST i objaśnieniami


Uchwała Nr 63/2018 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2017 rok


Uchwała Nr 157/2018 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 30 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2019 rok


Uchwała Nr 158/2018 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2019 rok i lata następne


Uchwała Nr 159/2018 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2019 rok


Uchwała Nr 15/2019 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Daleszyce


Uchwała Nr 16/2019 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2019 rok


Uchwała Nr 48/2019 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2018 rok


Uchwała Nr 89/2019 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki przez Miasto i Gminę Daleszyce


Uchwała nr 168/2019 IV Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Daleszyce na 2020 rok


Uchwała Nr 168/2019 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Daleszyce na 2020 rok


Uchwała Nr 169/2019 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2020 rok i lata następne


Uchwała Nr 170/2019 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2020 rok


Uchwała Nr 45/2020 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2019 rok


Uchwała Nr 11/2020 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Daleszyce


Uchwała Nr 12/2020 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2020 rok


Uchwała Nr 177/2021 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Daleszyce na 2021 rok


Uchwała Nr 178/2021 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2021 rok i lata następne


Uchwała Nr 179/2021 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2021 rok


Uchwała Nr 40/2021 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Daleszyce


Uchwała Nr 41/2021 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2021 rok


Uchwała Nr 59/2021 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2020 rokInformacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 26 czerwiec 2019 godz. 12:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 25 sierpień 2021 godz. 11:23
Liczba odsłon:
  3440 od 26 czerwiec 2019 godz. 12:31  (średnio 2.89 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl