0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Ochrona środowiska, Ekomobilność » EKOMOBILNOŚĆ - wydawanie nalepek


Wydanie nalepki  określającej rodzaj paliwa
Kategoria sprawy:   Komunikacja , transport
Komórka odpowiedzialna :    Wydział Administracji i Rozwoju

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz. U. z 2018r. poz 1990 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. – o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U . z 2018 r. poz 317).
3.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji                      i  oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.).
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty :
1.    Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa.
2.    Załączniki :
- dowód rejestracyjny pojazdu (do wglądu);
- pełnomocnictwo – w przypadku działania pełnomocnika;
- dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pełnomocnictwa.
 

Opłaty:
1.    Wysokość opłat
- nalepka wydawana jest bezpłatnie
- 17 zł. – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu , wypisu ( nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego ojcu, matce, dziadkowi, małżonkowi, dziecku, wnukowi lub rodzeństwu)
2.      Opłatę można wnieść:
                     - gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce
                    -  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszyce
                         BS Daleszyce-Górno w Daleszycach nr 55 8485 0009 0000 0130 2000 0004
                     - dowód wpłaty/ przelewu należy załączyć do wniosku
Termin załatwienia sprawy:
-   Nalepka wydawana jest od razu po złożeniu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna  /Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Pl. Staszica 9, 26-021  Daleszyce
Pokój Nr.2

 

Dokumenty:

- Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

 Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 17 maj 2019 godz. 14:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 17 maj 2019 godz. 14:25
Liczba odsłon:
  3221 od 17 maj 2019 godz. 14:20  (średnio 2.7 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl