0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Daleszycach w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Daleszycach oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce wybrany


Podziękowania od Komisarza Wyborczego w Kielcach


Wyniki wyborów - Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Daleszycach


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego


Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 16 października 2018r (wtorek). w Remizie OSP Daleszyce.

Pan Piotr Gołda - Urzędnik wyborczy dla Miasta i Gminy Daleszyce zaprasza:

- wszystkich członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania (komisja dzienna) na godz.15.45

- wszystkich członków OKW ds. ustalenia wyników wyborów (komisja nocna) na godz. 17.15

 

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

SAM 2018 - Kodeks Wyborczy

SAM 2018 - Wytyczne komisje obwodowe ds. przeprowadzenia głosowania

SAM 2018 - Wytyczne komisje obwodowe ds. ustalenia wyników


 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Daleszyce


Informacja z dnia 26 września 2018r. Komisarza Wyborczego w Kielcach I ws. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (zmiana w OKW nr 13)


Informacja z dnia 25 września 2018r. Komisarza Wyborczego w Kielcach I ws. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Geografia wyborcza - serwis PKW


Komunikaty, uchwały, druki i ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej
Logo KBW Komunikaty, uchwały, postanowienia, druki i ogłoszenia Komisarza Wyborczego w Kielcach I

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmik


Obwieszczenia wyborcze dot. wyborów samorządowych na terenie gm. Daleszyce w poszczególnych sołectwach


Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach.


Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach w wyborach do Rady M


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21


Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na


Ogłoszenie o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach z dnia 12.09.2018 r.


Obwieszczenie z dnia 14 września 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wybora


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja PKW O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Daleszycach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 27 sierpień 2018 godz. 08:57
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 14 listopad 2018 godz. 13:43
Liczba odsłon:
  8697 od 27 sierpień 2018 godz. 08:57  (średnio 5.04 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl