0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Ochrona środowiska, Ekomobilność » Karty informacyjne, wnioski


SPIS KART ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE EKOPORTALU

Link do Ekoportalu Ministerstwa Środowiska

 

Karta informacyjna - Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


 

SPIS KART ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

(wg poprzednich przepisów)

Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego.

 

Spis kart informacyjnych dla kategorii A
dla wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Karta A - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali i przebudowa budynku biurowego na cele pracowni do konserwacji i renowacji zabytków zlokalizowanego na działkach nr ewid. 108/15, 108/14, 108/


Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych

Spis kart informacyjnych dla kategorii B

dla decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych

 


Spis formularzy C - karty informacyjne dla: projektów polityk, strategii, planów lub programów

Spis kart informacyjnych dla kategorii C

dla projektów polityk, strategii, planów lub programów

Formularz C - Projekt zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niwy I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce.

Formularz C - Projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem.

Formularz C - Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce, prognoza oddziaływania na środowisko

Formularz C - Projekt zmiany w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Borków osiedle" na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 2 mpzp sołectwa Marzysz, projekt zmiany nr 6 mpzp miasta Daleszyce, projekt zmiany nr 7 mpzp miasta Daleszyce, projekt zmiany nr 8 mpzp miasta Daleszyce, projekt zmiany nr 3 mpzp Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C -Projekt zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 MPZP sołectwa Niestachów część „A”, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec, na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków IA część 2 na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA cześć 1 na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce

Formularz C- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, prognoza oddziaływania na środowisko

Formularz C- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SMYKÓW I na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce

Karta C - Projekt fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce

Karta C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce

Karta C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków

Karta C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce

karta c Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów

karta c Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków - Wójtostwo

Karta C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce

Formularz C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce

Karta C Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce

Karta C - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce

 


Spis formularzy D - karty informacyjne dla: polityk, strategii, planów lub programów

Spis kart informacyjnych dla kategorii D

dla polityk, strategii, planów lub programów

 


Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Spis kart informacyjnych dla kategorii E

dla raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 


Spis formularzy F - karty informacyjne dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofizjograficznych, rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestrów poważnych awarii


 

Spis kart informacyjnych dla kategorii F

dla prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofizjograficznych, rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestrów poważnych awarii.

Formularz F - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków IA część 2 na terenie gminy Daleszyce

Formularz F - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce

Formularz F- Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 1 na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce na środowisko

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce na środowisko

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW I na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów na terenie gminy Daleszyce na środowisko

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce na środowisko

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa SMYKÓW I na terenie gminy Daleszyce na środowisko

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce na środowisko

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Karta F - Projekt fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Karta F - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce

Karta F - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce

Formularz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Karta F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

karta f Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków - Wójtostwo

karta fPrognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów

Karta F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Formulerz F - Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce na środowisko przyrodnicze

Karta F Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce

Karta F - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce

 


Spis formularzy G - karty informacyjne dla: wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Spis kart informacyjnych dla kategorii G

dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 


Spis formularzy H - karty informacyjne dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Spis kart informacyjnych dla kategorii H

dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 


Spis formularzy I - karty informacyjne dla innych dokumentów

Spis kart informacyjnych dla kategorii I

dla innych dokumentów

 


PODSTAWA PRAWNA
· Dział II ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
· Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z dnia 18 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz.
827)
· Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnienie informacji o
środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat z dnia 5 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 114, poz. 788)

 

INFORMACJE OGÓLNE O WYKAZIE

Zasady udostępniania informacji
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu lub które nie są dla nich przeznaczone, a także obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Wykaz prowadzi się w formie elektronicznej i udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy, np. czy dany podmiot
posiada stosowne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, czy dla danego wniosku wydana została decyzja, itp.
Wykaz danych składa się z:
· spisów kart informacyjnych
· oraz kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów - wzory kart określają formularze A-H dla poszczególnych kategorii dokumentów, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe oraz formularz I - dla dokumentów oraz danych, o których umieszczenie informacji w wykazie jest nieobowiązkowe.
Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje m. in.: numer wpisu dokumentu w wykazie, zakres przedmiotowy sprawy lub opis dokumentu, datę powstania, nazwę podmiotu, organu wydającego daną decyzję, a także ewentualne zastrzeżenia dotyczące udostępniania treści dokumentu.Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 2 wrzesień 2009 godz. 11:34
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 5 październik 2022 godz. 08:38
Liczba odsłon:
  20254 od 2 wrzesień 2009 godz. 11:34  (średnio 4.75 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl