0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » WYBORY SOŁTYSÓW 2019


Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 13 sierpnia 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania w wyborach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Niestachów zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2019 r.


Harmonogram pracy Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Niestachów


Sołtys
— wymagane dokumenty do zgłoszenia

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa

Lista osób popierających kandydata na Sołtysa

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej

Lista osób popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej

Zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej


Członek Rady Sołeckiej
— wymagane dokumenty do zgłoszenia (indywidualne zgłoszenia)

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej

Lista osób popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej


Kalendarz Wyborczy w wyborach Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Niestachów


Zarządzenie nr 134/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Niestachów


Zarządzenie nr 133/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Wyborów Sołeckich dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Niestachów


Zarządzenie nr 132/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Niestachów

 
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich o obsadzeniu mandatu w wyborach Sołtysa Sołectwa Brzechów, w ponownych wyborach na terenie Miasta i Gminy Daleszyce zarządzonych na dzień 10 marca 2019 roku.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 11 marca 2019 r. o obsadzeniu mandatu w ponownych wyborach na Sołtysa Sołectwa Brzechów, zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.


Zarządzenie nr 57/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie upoważnienia do głosowania w wyborach Sołtysa sołectwa Brzechów, na terenie Miasta i Gminy Daleszyce dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które w dniu wyborów skończyły 75 rok życia


Zarządzenie nr 56/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 7 marca 2019 roku

w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
ponownych wyborów Sołtysa sołectwa Brzechów


Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 7 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Brzechów


Informacja

Od dnia dzisiejszego tj. 28 lutego 2019 r., w godzinach pracy urzędu, do dnia 6 marca do godz. 12:00 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na Sołtysa sołectwa Brzechów oraz kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej.  Zgłoszenia można dokonać w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. Wyborów Sołeckich
/-/ Anna Kosmala


Obwieszczenia Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich o obsadzeniu mandatów w wyborach Sołtysów, członków Rad Sołeckich, w wyborach na terenie Miasta i Gminy Daleszyce zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 roku.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia wyborów Sołtysa sołectwa Brzechów, zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 26 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów w wyborach członków Rady Sołeckiej Sołectwa Brzechów zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 26 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów w wyborach członków Rady Sołeckiej Sołectwa Komórki zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 26 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów w wyborach członków Rady Sołeckiej Sołectwa Mójcza zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 26 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów w wyborach członków Rady Sołeckiej Sołectwa Niwy zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 26 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów w wyborach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kranów zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 26 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów w wyborach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Suków zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 26 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów w wyborach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Widełki zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.


Zarządzenie nr 47/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Brzechów


Zarządzenie nr 46/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie unieważnienia wyborów Sołtysa Sołectwa Brzechów na terenie Miasta i Gminy Daleszyce


Zarządzenie nr 45/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia do głosowania w wyborach Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce na terenie Miasta i Gminy Daleszyce dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które w dniu wyborów skończyły 75 rok życia


Zarządzenie nr 43/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Niestachów


Zarządzenie nr 41/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie upoważnienia do głosowania w wyborach Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce na terenie Miasta i Gminy Daleszyce dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które w dniu wyborów skończyły 75 rok życia


Zarządzenie nr 34/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich


Zarządzenie nr 33/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie zminy załączników Nr 17, 18, 19, 20 do Zarządzenia nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce


Obwieszczenia Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich oraz Komisji ds. Wyborów Zarządu Miasta o zarejestrowanych kandydatach oraz o obsadzeniu mandatów bez głosowania w wyborach Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce w wyborach na terenie Miasta i Gminy Daleszyce zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 roku.

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Borków

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Brzechów

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Cisów

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Zarządu Miasta z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Przewodniczącego Zarządu Miasta i członków Zarządu Miasta w Mieście Daleszyce

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Danków-Wójtostwo

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Komórki

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatu bez głosowania na Sołtysa Sołectwa Komórki

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kranów

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Marzysz

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Mójcza

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatu bez głosowania na Sołtysa Sołectwa Mójcza

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Niestachów

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Niwy

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatu bez głosowania na Sołtysa Sołectwa Niwy

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Sieraków

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Słopiec

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Smyków

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Suków

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Szczecno

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemosna

Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Widełki


Harmonogram pracy Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich oraz Gminnej Komisji ds. Wyborów Zarządu Miasta dotyczący przyjmowania zgłoszeń na Sołtysa, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce


Sołtys
— wymagane dokumenty do zgłoszenia

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa

Lista osób popierających kandydata na Sołtysa

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej

Lista osób popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej

Zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej


Członek Rady Sołeckiej
— wymagane dokumenty do zgłoszenia

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej

Lista osób popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej


Przewodniczący Zarządu Miasta Daleszyce
— wymagane dokumenty do zgłoszenia

Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zarządu Miasta Daleszyce

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Zarządu Miasta Daleszyce

Lista osób popierających kandydata na Przewodniczącego Zarządu Miasta Daleszyce

Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Miasta Daleszyce

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Zarządu Miasta Daleszyce

Lista osób popierających kandydata na członka Zarządu Miasta Daleszyce

Zgłoszenie kandydata do Komisji ds. Wyborów Zarządu Miasta


Członek Zarządu Miasta Daleszyce
— wymagane dokumenty do zgłoszenia

Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Miasta Daleszyce

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Zarządu Miasta Daleszyce

Lista osób popierających kandydata na członka Zarządu Miasta Daleszyce


Wykaz obwodów głosowania i lokali wyborczych w wyborach Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 roku.


Kalendarz wyborczy w wyborach Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 roku.


Zarządzenie Nr 18/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich oraz Gminnej Komisji ds. Wyborów Zarządu Miasta dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta.


Zarządzenie Nr 17/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Wyborów Sołeckich oraz Pełnomocnika ds. Wyborów Zarządu Miasta dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce.


Zarządzenie Nr 16/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta oraz członków Zarządu Miasta Daleszyce na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.Informacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 23 styczeń 2019 godz. 08:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 13 sierpień 2019 godz. 12:58
Liczba odsłon:
  8528 od 23 styczeń 2019 godz. 08:27  (średnio 5.32 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl